Farma Kubernát DĚPOLTOVICE

MODERNIZACE STROJOVÉHO PARKUProjekt s názvem

„MODERNIZACE STROJOVÉHO PARKU“

subjektu Jiří Kubernát (IČO: 48374156; sídlo Děpoltovice 12, 362 25 Děpoltovice)

je spolufinancován z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje a to konkrétně skrz MAS Krušné hory, o.p.s.

Cílem projektu je pořízení nového moderního kolového traktoru, který je spolehlivější, výkonnější, úspornější a ekologičtější.

 

 Obrázek1[1].jpg

Bez názvu.png