Farma Kubernát DĚPOLTOVICE

POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKUProjekt s názvem

„POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU“

subjektu Jiří Kubernát (IČO: 48374156; sídlo Děpoltovice 12, 362 25 Děpoltovice)

je spolufinancován z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje a to konkrétně skrz MAS Krušné hory, o.p.s.

Cílem projektu je pořízení nového automobilu kat. N1, který bude úspornější, ekologičtější a spolehlivější.

 

 

Poznámka 2022-02-23 140719.jpg 

 

 Poznámka 2022-02-23 140758.jpg