Farma Kubernát DĚPOLTOVICE

VÝMĚNA STROJNÍHO VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI JIŘÍ KUBERNÁT - FARMAVÝMĚNA STROJNÍHO VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI 

JIŘÍ KUBERNÁT - FARMA
je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014613

Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je náhrada manipulačního/technologického stroje - provoz hydraulického kolového nakladače je z dnešního hlediska neefektivní, provozně ekonomicky náročný s neekologickým provozem.
Hlavním cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobního procesu společnosti Jiří Kubernát - farma. V důsledku projektu je očekáváno snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu a snížení emisí oxidu uhličitého.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je výměna hydraulického kolového nakladače za manipulátor, který je energeticky účinnější a ekologicky vyhovující.

CZ_RZ_B_C.jpgmpo-logo.jpg