Farma Kubernát DĚPOLTOVICE

Aktuality


MODERNIZACE STROJOVÉHO PARKU 2022

untitled.pngVybudování bourárny masa a masné výroby

Publicita Kubernát opravená_page-0001.jpg

veřejná publicita bourárna [pdf]POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

Projekt s názvem

„POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU“

subjektu Jiří Kubernát (IČO: 48374156; sídlo Děpoltovice 12, 362 25 Děpoltovice)

je spolufinancován z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje a to konkrétně skrz MAS Krušné hory, o.p.s.

Cílem projektu je pořízení nového automobilu kat. N1, který bude úspornější, ekologičtější a spolehlivější.

 

 

Poznámka 2022-02-23 140719.jpg 

 

 Poznámka 2022-02-23 140758.jpgMODERNIZACE STROJOVÉHO PARKU

Projekt s názvem

„MODERNIZACE STROJOVÉHO PARKU“

subjektu Jiří Kubernát (IČO: 48374156; sídlo Děpoltovice 12, 362 25 Děpoltovice)

je spolufinancován z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje a to konkrétně skrz MAS Krušné hory, o.p.s.

Cílem projektu je pořízení nového moderního kolového traktoru, který je spolehlivější, výkonnější, úspornější a ekologičtější.

 

 Obrázek1[1].jpg

Bez názvu.pngVÝMĚNA STROJNÍHO VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI JIŘÍ KUBERNÁT - FARMA

VÝMĚNA STROJNÍHO VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI 

JIŘÍ KUBERNÁT - FARMA
je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014613

Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je náhrada manipulačního/technologického stroje - provoz hydraulického kolového nakladače je z dnešního hlediska neefektivní, provozně ekonomicky náročný s neekologickým provozem.
Hlavním cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobního procesu společnosti Jiří Kubernát - farma. V důsledku projektu je očekáváno snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu a snížení emisí oxidu uhličitého.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je výměna hydraulického kolového nakladače za manipulátor, který je energeticky účinnější a ekologicky vyhovující.

CZ_RZ_B_C.jpgmpo-logo.jpg

 Volná místa

Přijmeme do pracovního poměru traktoristu a dále ošetřovatele hospodářských zvířat.

Více informací na emailu farma.kubernat@tiscali.cz nebo na tel. čísle 602 468 912 (pan ing. Jiří Kubernát).