Farma Kubernát DĚPOLTOVICE

O nás

Jiří Kubernát - farma je rodinná BIO farma založená v roce 1993. Nachází se v západočeském kraji, na úpatí Krušných hor v nadmořské výšce 360 až 550 m s převahou pastvin a luk se sídlem v Děpoltovicích, cca 10 km od lázeňského města Karlovy Vary.

Obhospodařujeme pozemky o rozloze cca 860 ha ležící v k.ú. obcí Děpoltovice, Nová Role, Mezirolí, Stará Role, Čankov, Rosnice, Otovice, Lužec, Sedlec a Nivy. Jednotilivá katastrální území na sebe navazují a vytvářejí souvislou plochu přerušovanou lesními porosty a remízky. Do celkové výměry jsou zahrnuty plochy orné půdy, luk, pastvin, rybníků i ostatní plochy.

Zabýváme se chovem masného skotu plemene Limousine, mléčného skotu (ČESTR), prasat, ovcí (Suffolk), koní (Hafling, Norik) a ryb. Dále pěstováním obilovin a krmných plodin.

Ze své produkce nabízíme živá zvířata - jalovičky, býčky, jehňata, vykrmená prasata, syrové kravské mléko a výrobky z něj. Z rostlinných produktů pak krmnou pšenici, černý oves, seno či senáž v balících. Vše v bio kvalitě.

Součástí naší farmy je i honitba o výměře 1653 ha zaměřena na srnčí zvěř, zajíce a bažanty. Z migrující zvěře pak jelení a černá.

V roce 2012 jsme začali se zpracováním Bio mléka ze své produkce na výrobu jogurtů, tvarohu, másla, kefíru a jiných mléčných produktů s prodejem přímo na farmě.

V roce 2013 jsme se zúčastnili soutěže Regionální potravina Karlovarského kraje, kde jsme byli oceněni  v kategorii mléčné výrobky - ostatní první cenou za Děpoltovické máslo a druhou cenou za Děpoltovický kefír. Toto ocenění nás zavazuje k udržení vysoké kvality našich výrobků a rozšíření nabízeného sortimentu o nové výrobky.

 

Ocenění  

V prestižní soutěži Regionální potravina Karlovarského kraje (rok 2013) jsme získali:

  • První cenu za Děpoltovické máslo v kategorii Mléčné výroby - ostatní

  • Druhou cenu za Děpoltovický kefír v kategorii Mléčné výrobky - ostatní

 

 

 

 

Certifikát pro ekologického zemědělce s přílohou   Certifikát KEZ pro výrobce biopotravin s přílohou